Những điều cần biết về virus máy tính và dấu hiệu nhận biết

Những điều cần biết về Virus máy tính

Virus máy tính là một chương trình phần mềm có khả năng tự sao chép chính nó từ đối tượng lây nhiễm này sang đối tượng lây nhiễm khác (đối tượng lây nhiễm có thể là các file chương trình, các file văn bản…). Sau khi lây nhiễm vào máy, virus có thể làm máy tính hoạt động chậm, làm hỏng các file bị lây nhiễm, làm mất dữ liệu, gây lỗi hệ thống và có thể ảnh hưởng đến các tin tức… Virus cũng có thể sử dụng máy…

Read More